8(922)268-87-11
8(3452)21-46-31

alfamed@alfamed-tmn.ru

SL-40

. , ........... 1X, 1.6X 10X 10X, 16X 16, 10 2- +5D 52 - 81 , Zeiss, . 0 - 14 . 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 , , 0 - 180 0 - 20 6V / 20W (3 ) - 72 - 100 30 24 70 220V, 50/60Hz 21 , , , , -, , , 18X,